Náš tým

 

ace consulting tým

 

V našem týmu pracují konzultanti s odborným zaměřením na jednotlivé aktivity. Profesionalita a etický kodex jsou základem našich aktivit u všech našich konzultantů a spolupracovníků.

 

V týmu jsou konzultanti pro oblast výběrů, recruitmentu a vyhledávání – search těch nejvhodnějších kandidátů.

Velmi úzká je spolupráce s konzultanty – psychology, sociology.

 

PhDr. Naďa Štullerová.

 

 

Máme široký tým externích konzultantů zaměřených na oblast tréninků a specifické oblasti.

 

Jednatelkou společnosti je PhDr. Naďa Štullerová.

 

PhDr. Naďa ŠtullerováNaďa vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Pracovala v poradenství pro děti a mládež, učila na Lékařské fakultě UK lékařskou psychologii. V zahraničí pracovala jako manažerka kvality ve výrobním závodě Levi Strauss a následně se věnuje poradenství v oblasti personální práce.

Je jednatelkou a ředitelkou společnosti ACE Consulting. Absolvovala stáže v zahraniční a postgraduální kurs na FF UK. Má certifikát Europsycholog pro oblast psychologické diagnostiky, je certifikovaným koučem ICF, má oprávnění od MD ČR k realizaci dopravně-psychologického vyšetření.

Je garantem odborných aktivit společnosti ACE Consulting především psychologické diagnostiky, Assessment a Development center, 360° zpětné vazby, průzkumů spokojenosti a rozvojových aktivit. Je členkou mnoha odborných organizací, publikuje v odborných i populárních časopisech.

 

Mgr. Petr Polák

Mgr. Petr PolákPetr vystudoval sociálně-právní školu a následně jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. V praxi se se zaměřoval na sociální, zdravotnickou a personální problematiku. Před vstupem do týmu ACE Consulting dlouhodobě pracoval na manažerské HR pozici v nadnárodní společnosti. Odbornou kvalifikaci a praxi získával v ČR i v zahraničí, kde mimo jiné také absolvoval kurzy „The Art of Behavioral Interview“ a „The Art of Negotiation“. Je držitelem certifikátů od MŠMT v oboru „Lektor pro vzdělávání dospělých“ a „Poradce pro volbu povolání“. Je držitelem certifikátu Europsycholog. Má praktické zkušenosti ve výcviku komunikačních a manažerských dovedností a školení obchodního personálu. Aktivně se podílí na přípravě dlouhodobě nezaměstnaných občanů při hledání práce a před vstupem do zaměstnání.

V ACE Consulting se podílí hlavně na výběrech manažerských pozic, průzkumech spokojenosti zaměstnanců, 360° zpětné vazbě, zajišťování outplacementu, psychologické diagnostice a Assessment a Development centrech.

 

Mgr. Eva Matyášová

Mgr. Eva MatyášováEva vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK se specializací na sociální psychologii. Během studia se zajímala o výzkumnou činnost, účastnila se i aktivně psychologických konferencí, odborných seminářů i sociálně-psychologických experimentů. Je frekventantkou psychodynamického sebezkušenostního výcviku při PVŠPS.

V rámci stáží má zkušenost i s krizovou intervencí, klinickou psychodiagnostikou či psychoterapií, nejvíce ji ale zaujala oblast personální a manažerské psychologie. Měla možnost spolupracovat se světovými největšími personálními agenturami i s českými lídry v oblasti poradenství. V současné době se také podílí na kurzu Manažerská hra na Katedře arts managementu při VŠE.

V ACE Consulting pracuje jako konzultantka se zaměřením na komplexní vyhledávání a výběr zaměstnanců a psychologickou diagnostiku. Podílí se na přípravě a realizaci Assessment a Development center. Je nadšenou propagátorkou a realizátorkou 360° zpětné vazby.

 

Mgr. Jiří Kmoch

Mgr. Jiří KmochJiří je absolventem jednooborové psychologie na FF UK v Praze, kde několik let předtím absolvoval i obor anglický jazyk a literatura.

Od roku 2004 pracuje jako psycholog se zaměřením na osobnostní diagnostiku, dále jako konzultant rozvoje a výběru zaměstnanců, poradce osobního rozvoje a při řešení komunikačních a personálních problémů v organizacích nebo u individuálních klientů.

Je certifikovaným trenérem Situačního vedení®, osvědčené metodiky vedení lidí. Jako lektor se zajímá o problematiku vedení a ovlivňování, uplatňování moci, skupinovými a týmovými jevy.  V rámci školení je zaměřen na různé aspekty komunikace - rétoriku, přesvědčivost, prezentační dovednosti, manipulace a obrany proti nim a další. Má bohaté zkušenosti jako tlumočník a překladatel z angličtiny; pracoval pro různé české i nadnárodní společnosti a měl tak možnost zblízka poznat mnoho různých prostředí.

Podílí se na realizaci Assessment a Development center, je garantem outdoorových částí těchto aktivit.

 

Mgr. Ing. Tomáš Zuda

Mgr. Ing. Tomáš ZudaTomáš vystudoval systémové inženýrství na VŠE a psychologii na FF UK v Praze. Absolvoval výcvik pro terapeutickou práci se skupinami (SUR, PBSP) i jednotlivci (PBSP) a mezinárodní koučovací výcvik.

Po práci v sociologickém ústavu AV ČR se začal věnovat manažerské psychologie. Zejména výběru manažerů a jejich rozvoji, školení a vzdělávání. Nyní pracuje v rámci své soukromé praxe a provozuje i lektorskou činnost a poradenství v rámci spolupráce se vzdělávacími a personálně-poradenskými firmami.

V ACE Consulting realizoval mnoho tréninkových programů a školení zejména v oblasti situačního leadershipu, manažerských dovedností a komunikačních a prezentačních schopností. Jako hodnotitel se účastní Development a Assessment center, se kterými má bohatou zkušenosti i v rámci zahraniční spolupráce. Spolupracuje na zpětných vazbách 360° zpětné vazby. 

 

Mgr. Daniel Štrobl

PhDr. Daniel ŠroblDaniel vystudoval psychosociální vědy na Husitské teologické fakultě UK v Praze a psychologii na FF University Palackého v Olomouci. Absolvoval řadu výcviků a kurzů zaměřených především na krizovou intervenci.

Jako vojenský psycholog úzce spolupracoval s Ministerstvem Obrany ČR v Centru pro výzkum stresu/Centru sociálních studií Náčelníka Generálního štábu Armády ČR. Věnuje se především psychodiagnostice, chování lidí v zátěžových situacích, krizové intervenci, krizovému managementu a rozhodovacím procesům při nadměrnému vystavení stresu a fyzické či psychické zátěži. V rámci své soukromé praxe se věnuje psychoanalytické psychoterapii, je supervizorem pracovních týmů, lektorem profesního vzdělávání a koučem.

V ACE Consulting se podílí na realizaci Development a Assessment centrech, podílí se na realizaci rozvojových aktivit a lektorské činnosti, během kterých se setkat s řadou významných firem i ze zahraničí.

 

PhDr. Zděněk Vašek

PhDr. Zdeněk VašekZdeněk vystudoval jednooborovou psychologii na FFUK v Praze. Učil na Filozofické fakultě UK obecnou psychologii, spolupracoval s Open University při tréninku manažerů. Celou svou kariéru se věnuje emocím, emoční inteligenci, nonverbální komunikaci a v poslední době i osobní inteligenci. Je zapojen do vývoje a výzkumu metody měřicí osobní inteligenci jejím autorem Johnem Mayerem. Jeho dlouholetých zkušeností využívají odborné společnosti při standardizaci psychologických metod určených pro psychology. Je certifikován autory metody emoční inteligence MSCEIT pro využívání této metody v praxi.

V ACE Consulting je zaměřen na psychologické posouzení osobnosti hlavně u náročných manažerských pozic, realizuje tréninkové a školicí aktivity v oblasti komunikace a emoční inteligence.

 

PhDr. Jiří Král

PhDr. Jiří KrálJiří vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Pracoval v oblasti psychologie práce a HR v oboru vodní dopravy, v poradenství pro rodinu, v oblasti kariérového poradenství.  Absolvoval kurzy Trainer for Trainers u British Employment Service, kurz Trh práce -  Cerge University of Pittsburgh, kurz Arbeitsmarkt und Rehabilitatione – BBRZ Linz a mnohé další. Je certifikovaným lektorem vzdělávání dospělých a autorem několika odborných kurzů. Je spoluautorem poradenského nástroje Bilanční diagnostika. Je členem mnoha odborných společností a organizací.

V ACE Consulting je zaměřen na psychologické posouzení osobnosti, psychologickou diagnostiku a realizuje tréninkové a školicí aktivity.

 

 

Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.

Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.Mario studoval herectví, dějiny umění, ekonomii a žurnalistiku. Management stu­doval na pařížské Sciences-Po, doktorát z ekonomiky kultury obhájil na Univerzitě Karlově.

Pět let působil jako novinář zpravodajství České televize. V současnosti přednáší na Vysoké škole ekonomické ekonomiku a management kultury, dále pak média a analýzu mediální komunikace, hostuje na univerzitách v Bruselu a Antverpách. Stal se stipendistou programu vlády Spojených států amerických, americký velvys­lanec jej jmenoval ambasadorem Fulbrightova stipendia.

Jako jachtař a kapitán, držitel druhé nejvyšší námořní licence (B), nevede lodě a flotily lodí pouze Středozemním mořem, ale i náročnými podmínkami Atlantického oceánu v oblasti Irska, Skotska, severního Norska či Kanárských ostrovů. Jako jeden z mála evropských jachtařů plul na mezioceánské závodní lodi Volvo Ocean Race. Je certifikovaným zdravotníkem Ministerstva vnitra. Na moři tráví každor­očně dva až tři měsíce. V ACE Consulting se podílí na realizaci inovativní rozvojové metody 3DC®.