Co se děje v HR

 

Na této stránce bychom vás chtěli informovat o nejrůznějších aktualitách i v praxi užívaných metodách, postupech či zkušenostech, které pozitivně podporují naplňování cílů našich klientů. Držíme se toho, co jim přináší největší užitek a zvyšuje jejich konkurenční výhody.

 

 

co se děje v HR

Vést direktivně nebo zplnomocňovat. Víte, co vám přinese proaktivnější pracovníky?

Bude proaktivitu podněcovat direktivní leader, který si ponechává moc pevně v rukou, nebo spíše ten, který vede lidi k zplnomocnění a vlastní zodpovědnosti?

Vyhoření? To se mně nemůže stát!

Jste-li HR pracovníci, máte efektivní preventivní program, abyste výše zmiňovanému jevu zabránili? Bavíte se s lidmi o tom? Jste-li zaměstnavatelé, přijali jste ve firmě spolehlivá opatření, abyste vyhoření u svých zaměstnanců předešli? A vůbec my všichni, děláme něco pro to, abychom nevyhořeli?

Nový klíč k porozumění sobě i druhým – osobní inteligence

Nový pojem nebo jen známé vědomosti v novém kabátu? Máme k dispozici další podnětnou oblast ke zkoumání a rozvíjení teorií anebo dobrou businessovou příležitost pro rozvoj manažerů a zaměstnanců?

Mileniálové – milovat, či nenávidět?

Jako mileniálové, neboli generace Y, jsou označováni lidé narození mezi lety 1980 a 2000. S tímto názvem se pojí velké množství stereotypů. Mileniálové bývají považováni za líné, nezvladatelné, nerespektující autority a podobně. Je na těchto předsudcích něco pravdivého? A jak se s nástupem nové generace vypořádat?

Třistašedesátka: Danajský dar?

Zájem o 360° zpětnou vazbu nepolevuje, ba naopak. Trendem, který pozorujeme, je její hojné využití nejen pro manažery, ale i pro talenty či pro specialisty a neděláme jen 360°, ale i 180°. Jak z ní ale vytěžit maximum a jaká jsou rizika a kontraindikace použití?


Chcete vyhrát v závodu o kvalitní zaměstnance? Pojďte je rozmazlit s 3DC®

Aktuální trend v oblasti lidských zdrojů vystihuje obrovská poptávka po kvalitních zaměstnancích, chybějící pracovní síly, zvyšující se počet volných míst – sledujeme vlastně takový závod o nejlepšího pracovníka, proto se maximálně snažíme své kvalitní zaměstnance ve firmě udržet, motivovat a dát jim více než konkurence.


Proč peníze často nepřinášejí tolik štěstí, kolik očekáváme

Nasnadě je otázka, co provádí tento hospodářský rozmach s pocity štěstí u lidí. Jsou lidé s přibývajícím množstvím prostředků spokojenější?

Jestli ano, budou tedy stále šťastnější a šťastnější, jak časem bude peněz stále přibývat? A kdyby byl opak pravdou, proč má člověk tendenci stále chtít víc, i když subjektivně mu štěstí nepřibývá?

 

Naďa Štullerová v HR tv: 360° zpětná vazba a její využití v praxi

Rozhovor paní ředitelky Nadi Štullerové a naší konzultantky Evy Matyášové o 360° zpětné vazbě. O jejím využití ve společnostech, kde je stabilita, určitá míra komunikace a firemní kultury. Odpovídáme na často kladené otázky ohledně anonymity dat, připravenost a zralosti hodnocených manažerů nebo nutnosti následné konstruktivní práce se získanými daty.


Chaos, řád a my (2/2): Rozpory a spolupráce

Pokračování článku o dvou rozdílných kognitivních stylech.

 

Chaos, řád a my (1/2): Jak řešíme problémy?

Změny v práci sice probíhaly i v minulosti, ale dnes jsou rychlejší a rychlejší, výrazná je nejistota, která z toho vyplývá, a co navíc naše působení na změny a schopnost je ovlivnit jsou omezené. Jejich podstata se totiž odehrává daleko od nás, na centrálách společností, v jiném státě, v jiném kontextu, jinde.


Psychologické testování v personalistice milované i zatracované

V rámci Evropy existují přísné normy pro využívání psychologických testů pro potřeby personální práce, v ČR bohužel neexistuje zatím psychologická komora, a tak někdy je doopravdy těžké zjistit, kdo umí používat psychologické testy, a kdo ne, které testy jsou kvalitní a které ne...


Naďa Štullerová v HRtv: Kandidáty je třeba hodnotit podle potenciálu i jejich vnímání okolím

V rozhovoru, který vznikl v průběhu XVIII. ročníku výroční konference profesní neziskové organizace People Management Forum s názvem HR know-how: Síla HR aneb Čtyři stupně k úspěchu!, nastínila mimo jiné pohled na potřeby HR a možnosti jejich naplnění ze strany dodavatele, ale i trendy, které aktuálně spatřuje v oblasti náboru.

 

 

Kde a jak začít s rozvojem zaměstnanců: DC nebo 360?

Development centrum jako nástroj rozvoje se využívá již mnoho let v mnoha společnostech a jeho přínosy není nutné již zdůrazňovat. Stále slouží jako výrazný nástroj pro zjištění potenciálu a možností rozvoje. V poslední době jsme ale zaznamenali silný rozvoj 360° zpětné vazby jako velmi důležitého rozvojového nástroje.

OTÁZKA: Který z nástrojů je lepší, pokud chceme zajistit efektivní rozvoj manažerů/zaměstnanců?


Bizoni, jejich hradby a změny v Development centrech

Development centrum jako nástroj rozvoje se využívá již mnoho let v mnoha společnostech a jeho přínosy už není nutné zdůrazňovat. Ale jeho záměry, využití, a tím i náplň se v průběhu posledních pěti let s akcentem i na krizi mění....

 

 

Zelenou má nyní 360 zpětná vazba

Po mnoha letech, kdy se rozvoj realizoval nejprve intuitivně a pro všechny, měla velký rozmach development centra, která se snažila najít potenciál a dát prostor novým dovednostem. V posledních dvou, třech letech jsme zaznamenali v naší společnosti ACE Consulting velký zájem právě o 360 zpětnou vazbu...