Průzkumy spokojenosti zaměstnanců

 

Průzkum zmapuje spokojenost a motivovanost zaměstnanců. Ukáže na shody i rozdíly ve vnímání mezi jednotlivými stupni vedení.

 

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců

 

Hlavní přínosy a výhody

  • Ukazuje, jak je uplatňována strategie společnosti, cíle společnosti, jak je vnímána firemní kultura.
  • Dává konkrétní poznatky o pracovišti (jak jsou vnímány cíle, kvalita vztahů, atmosféra prostředí, spokojenost, uznání a odměny zaměstnanců).
  • Dává podněty k tomu, čím jsou zaměstnanci motivováni a jak efektivně jsou naplňována jejich očekávání.
  • S průzkumy máme dlouholeté zkušenosti, nabídneme vám možnost porovnání vašich výsledků s výsledky srovnatelných společností (benchmarking).

 

Používané metody

  • Dotazníky jsou přizpůsobené konkrétním požadavkům i podmínkám dané společnosti, jsou vytvářeny na míru a dle požadavků zadavatele. Zaměřují se na konkrétní problematiku.
  • Zároveň využíváme zahraniční know-how, dotazníky, které jsou mezinárodně využívané, dávají možnost porovnání spokojenosti a efektivity.
  • Dotazníky zaměřené na motivaci a využití motivačních faktorů.

Dotazníky je možné vyplňovat on-line, anebo tužka – papír.

 

Výstupy

  • Výstupem a výsledkem celého projektu je b, která obsahuje grafické zpracování výsledků z různých úhlů pohledu, benchmarking.
  • Důležitá jsou závěrečná doporučení, která vychází nejen z dat průzkumu, ale také z našich dlouholetých zkušeností v ČR i v zahraničí.
  • Výsledky prezentujeme managementu společnosti i dalším vedoucím. Realizujeme workshopy na posílení výsledků a jejich realizace do akčních plánů.

 

Kontaktujte nás, rádi Vám zodpovíme jakýkoli dotaz či připravíme konkrétní nabídku.

*e-mail

*text

*opište kód / type the code
kod

*povinné položky / Items marked * are required.