Profesně-psychologické posouzení

Individuální assessment, individuální development

 

Využití metod psychologické diagnostiky upřesňuje výběr vhodných kandidátů, identifikuje jejich potenciál a poukazuje na jejich optimální rozvoj.

Využití psychodiagnostických metod výrazně snižuje riziko chyb a finančních nákladů spojených se špatným rozhodnutím.

 

Profesní posouzení

Kdy využít psychologickou diagnostiku?

 • V rámci výběrového řízení pro objektivní rozhodování v otázkách osobnostního a profesního zaměření.
 • V případě, že chcete podchytit nejasný a třeba skrytý potenciál, který je možné využít a naplno rozvíjet.
 • Pokud nechcete opomenout možná rizika v charakteristice osobnosti, která jsou překryta velmi dobře naučeným chováním.
 • Při vzniku personálního problému, kdy je třeba navrhnout optimální postup jeho řešení.

Psychodiagnostické metody

 • Mapující explicitní i implicitní osobnostní vlastnosti

extraverze, introverze, odolnost vůči stresu, otevřenost vůči novým věcem, zvídavost, svědomitost, zodpovědnost, vztah k druhým lidem, zralost osobnosti

 • Zaměřené na pracovní charakteristiku

kreativita, schopnost pracovat v rutině, efektivita, analytické práce, flexibilita

 • Zjišťující motivační strukturu

faktory podporující motivaci – samostatnost, náročné úkoly, možnost ovlivňovat, faktory demotivující a celková míra motivace

 • Výkonové a sledující pozornost

verbální a matematické schopnosti, analytické myšlení, logické myšlení, rychlost a přesnost výkonu, schopnost správného úsudku, koncepční myšlení

 • Zaměřené ryze na manažerské dovednosti a manažerský potenciál

Profesně-psychologické posouzení

Výstupy

 • Podrobná písemná zpráva, včetně přehledně graficky zpracovaných výsledků.
 • Doporučením, jak začít pracovat s novým zaměstnancem.
 • Návrhy na další rozvoj.
 • Identifikace možných rizik pro výkon dané pracovní pozice.
 • Osobní zpětná vazba pro hodnoceného zaměřená na další rozvoj a motivaci k němu.

 

 

Kontaktujte nás, rádi Vám zodpovíme jakýkoli dotaz či připravíme konkrétní nabídku.

*e-mail

*text

*opište kód / type the code
kod

*povinné položky / Items marked * are required.